Zending Henny van Osch vernieuwd

23 december 2018

Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch heeft aan Henny van Osch de zending tot catechist in onze parochie gegeven. Daarmee is zij een van de eerste catechisten in ons bisdom. De zending is voor anderhalf jaar en kan uitmonden in een benoeming tot catechist. In de tussentijd volgt Henny hiervoor een opleidingstraject.

De bisschop heeft ervoor gekozen om de zending van pastoraal assistenten om te vormen tot een benoeming als catechist. Catechisten krijgen de taak om “de missionaire omvorming van de parochie” mee vorm te geven. De bisschop stelt dat parochies steeds meer een missionaire uitstraling moeten krijgen, door mensen nadrukkelijk uit te nodigen mee te doen en hun christelijk leven te verdiepen.

In overleg met het bisdom en met pastoor Paul Janssen heeft Henny deze missionaire zendingsopdracht meegekregen:

“Als catechist in de ontmoeting met volwassenen (met name jonge ouders) het geloof ter sprake brengen, met hen de waarde van geloof in God – Vader, Zoon en heilige Geest – te ontdekken, hen stimuleren zich meer in hun geloof en dat van de kerk te verdiepen en wellicht te komen tot grotere betrokkenheid bij de parochie of zelfs het (alsnog) ontvangen van het sacrament van het Doopsel, de Eucharistie, het Vormsel, Boete en Verzoening en/of het Huwelijk.”

Deze zending sluit aan bij wat Henny al doet in de parochie en bevat tegelijk een enorme uitdaging om mee te bouwen aan de parochie van de toekomst. De komende anderhalf jaar zijn bedoeld om werk te maken van de zendingsopdracht, zich te verdiepen in de missionaire uitdaging waartoe de Kerk geroepen is en zich verder toe te rusten voor deze taak.

Wij wensen Henny veel succes en zegen toe.