Zoeken

7 augustus 2020

Jaar A, 19e zondag door het jaar
Matteüs 14, 22-33

*

Niet in
donkere wolken
hoge golven
snelle boten

maar in
zacht kabbelend water
het suizen van een zachte bries
het kloppen van je hart

is God
te zoeken.