Zwarte madonna’s

28 april 2017

Vierges Romanes op de route naar Santiago de Compostela

Op maandag 15 mei 2017 vertelt Ton Spamer om 20.00 uur in het Parochiecentrum over de Romaanse Madonna’s in Franse kerkjes, de zogenaamde Vierges Romanes, prachtige, vreemde, opmerkelijke, bizarre en indrukwekkende sculpturen langs de routes naar Santiago de Compostela! Ze dragen een rijke geschiedenis met zich mee en er is een speciale groep aan de voet van de Pyreneeën. Er zijn hele theorieën omheen gebouwd en voor velen hebben ze een mystieke waarde. Het plotselinge opduiken ervan rond 1100 is een raadsel gebleven. Laat u verrassen door de prachtige verhalen en de schitterende afbeeldingen!

De toegang is gratis. Bij de uitgang vragen wij een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag € 5,= per persoon.

Ton Spamer studeerde geschiedenis aan de universiteit van Utrecht en doceerde dit vak jarenlang aan het Peellandcollege te Deurne. Als voorzitter, vice-voorzitter en bestuurslid van de Openbare Bibliotheek, de Culturele Raad van Deurne, de Provinciale Bibliotheek Centrale, allerlei landelijke besturen en ministeriële commissies heeft hij veel ervaringen op kunnen doen op bestuurlijk vlak, maar vooral ook kennis opgedaan verband houdend met zijn vak. Hij geeft cursussen over geschiedenis en kunst, geeft talloze lezingen en met veel succes vanwege zijn bevlogenheid met het gepresenteerde onderwerp en de beklijvende kennis. Hij doet ook onderzoek naar Deurnese toponiemen en het Duits laat-middeleeuwse kleinstedelijk patriciaat.