75 jaar Maria-Vredeskapel

5 juni 2019

Plechtig Rozenhoedje op zondag 16 juni 2019 om 14.00 uur

Op zondag 16 juni 2019 wordt het 75-jarig bestaan van de Maria-Vredeskapel aan het Haageind in Deurne gevierd met een feestelijk Rozenhoedje om 14.00 uur. Gilde St. Antonius Abt, het VrijeTijdsOrkest Deurne, kerkkoor St. Willibrordus, pastoor Paul Janssen en de werkgroep Maria-Vredeskapel verlenen hieraan hun medewerking.

Op 14 juni 1944 werd, aan de boorden van het riviertje ‘De Vlier’ achter het klein kasteel, de Maria-Vredeskapel in gebruik genomen. Het was een geschenk voor pastoor A. Witlox, die zijn zilveren priester-feest vierde. Het geld voor de bouw en de inrichting van de kapel werd door de gemeenschap van Deurne met veel enthousiasme bij elkaar gebracht. Bij de opening van de kapel werd de tekst voorgelezen van de op perkament geschreven oorkonde:

“De parochianen van Deurne stichtten in het oorlogsjaar 1944 voor hun jubilerende herder dit Heiligdom van Maria, Koningin van de Vrede en Moeder van de Parochie”.

De kapel raakte in onbruik en werd in 1965 na verschillende vernielingen gesloten.

Ruim 40 jaar later, op 24 september 1988, de dag dat Deurne 44 jaar geleden bevrijd werd, heeft een aantal inwoners de Maria-Vredes-kapel een nieuwe toekomst gegeven.

Het nieuwe Mariabeeld, vervaardigd door de kunstenaar Niel Steenbergen, werd ingezegend op vrijdag 15 augustus 1997, feest van Maria Tenhemelopneming.