Actie Kerkbalans 2020

5 maart 2020

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen. 80-85% van de inkomsten worden door de parochianen zelf bijeen gebracht. De belangrijkste inkomstenbron wordt gevormd door uw parochiebijdrage. Daarnaast zijn er opbrengsten van collectes, kaarsengeld, intenties, bijdrage aan vieringen als huwelijken, jubilea, uitvaarten, grafrechten.

Uw bijdrage wordt besteed aan o.a. het onderhoud aan de gebouwen, het schoonhouden ervan, verwarming, salariskosten van enkele vaste medewerkers, koren, benodigdheden voor de vieringen, toelagen voor de pastores, het laten functioneren van de werkgroepen, enzovoorts. Het moet allemaal betaald worden.

Het is geweldig om te zien dat de parochie zoveel activiteiten kan ontwikkelen dankzij uw steun. Onze kerkgebouwen en kapellen zijn plekken van ontmoeting en inspiratie, van troost en dank, van geloof en hoop. We proberen er te zijn wanneer parochianen een beroep op ons doen.

Daarom vragen wij ook dit jaar uw steun
om voor elkaar te kunnen blijven zorgen.

wilt u helpen met uw bijdrage? Zo kunt u – en met u vele anderen – blijven rekenen op de kerk in voor- en tegenspoed.

Geeft u om uw parochie? Geef dan aan uw parochie!
Er is meer tussen hemel en aarde. Wat is de parochie jou waard?
Geef aan jouw kerk, zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Actie Kerkbalans…

is de jaarlijkse landelijke actie van de Nederlandse kerkgenootschappen die aandacht vraagt voor de financiële situatie van parochies. Er wordt als het ware de ‘balans’ opgemaakt. De actie is tevens een uitnodiging om mee te doen aan de parochiebijdrage.

Parochiebijdrage…

is de bijdrage die u ieder jaar geeft aan de parochie, eenmalig, regelmatig, automatisch of contant.

Een parochie krijgt geen subsidie. Zij is volledig afhankelijk van wat u als parochiaan geeft. De bijdrage die u betaalt, wordt gebruikt voor de lopende kosten van onze eigen parochie: de vele vieringen die jaarlijks worden gehouden, personeelskosten, ondersteuning van de vrijwilligers, pastorale projecten, verwarming, verlichting, het onderhoud van de gebouwen en begraafplaatsen.

Maar 30% van de parochianen betaalt parochiebijdrage. Als de parochianen die nu niet meedoen € 5,= per maand gaan doneren, zou de parochie zwarte cijfers kunnen schrijven.

Laat uw betrokkenheid blijken en doe mee aan de parochiebijdrage.

Iedere bijdrage is van harte welkom, immers ook vele kleine maken een grote.
Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat voor u een redelijke bijdrage zou kunnen zijn. Daarom ter indicatie: in 2019 bedroeg over heel Nederland de gemiddelde parochiebijdrage € 80,- per huishouden.

Automatische incasso

In verband met kostenbesparing en eenvoudige administratieve verwerking gaat onze voorkeur uit naar betaling via de automatische incasso. U kunt een bedrag per jaar, per half jaar, per kwartaal, per maand, maar ook eenmalig laten overschrijven.

U kunt hier het machtigingsformulier inzien en downloaden:

Downloaden (PDF, 174KB)

Als u al een automatische incasso of machtiging heeft lopen, hoeft u het formulier niet opnieuw in te vullen. Voor wijzigingen (bv. bedrag of banknummer) kunt u het formulier natuurlijk wel gebruiken.

Incassodata 2020

De incassodata 2020 zijn op (of omstreeks) de vierde woensdag van de maand. Wanneer u het niet eens mocht zijn met een afschrijving heeft u gedurende 8 weken het recht om deze te laten terugboeken. Wilt u uw automatische incasso stopzetten, dan kunt u dit schriftelijk aan de parochie laten weten.

Eenmalige parochiebijdrage

Wilt u een eenmalige parochiebijdrage geven, dan kan dit door het machtigingsformulier in te vullen en ‘eenmalig’ aan te kruisen. U kunt ook (via internetbankieren of door een bankopdracht in te vullen en af te geven bij uw bank) uw bijdrage overmaken naar banknummer:

NL56 RABO 0148 1912 82
t.n.v. Parochie Heilige Willibrord Deurne
onder vermelding van ‘Parochiebijdrage 2020’

ANBI

Wij maken u er op attent dat de parochie door de fiscus is gekwalificeerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De Belastingdienst helpt een handje mee

U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan de parochie. Deze bijdrage kunt u dan bij de belasting-aangifte volledig aftrekken van uw inkomen. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op.