De Parochie nodigt u uit….doet u mee?

6 maart 2024

Paus Franciscus spreekt graag over ‘synodaliteit’. Dat is een moeilijk woord voor ‘samen op weg’. Daarmee bedoelt hij twee dingen.

  • Ten eerste: we zijn samen kerk. Bij het woord ‘kerk’ denken we spontaan vaak aan bisschoppen en de paus. Maar wat zou de kerk zijn zonder alle gelovigen?
  • Ten tweede: we zijn op weg. Net als het Joodse volk op weg was van de slavernij naar het beloofde land, zo is de kerk op een pelgrimstocht. Op een pelgrimstocht is het soms zoeken naar de goede weg: moeten we linksaf, rechtdoor, of gingen we verkeerd? In de loop van de geschiedenis heeft de kerk inderdaad haar visie soms bijgesteld.

Leren van elkaar
Samen op weg dus. Met de Heilige Geest als ‘GPS’. Hij leidt de kerk – wat zou de kerk zijn zonder de Geest? Dat doet de Geest niet alleen via bisschoppen en de paus, maar ook via de ‘geloofsgevoeligheid’ van iedereen. Het verleden en de traditie zijn belangrijke bronnen, maar ook de ‘tekens van de tijd’: de Geest spreekt nog steeds. En dus, zegt paus Franciscus, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn. We kunnen van elkaar leren over wat God ons te zeggen heeft. Synodaliteit vergt dan ook een bijzonder soort gesprek: het draait niet om discussie, lobbyen of elkaar overtuigen. Wel om open en ontvankelijk luisteren naar wat de Geest op dit moment tegen de Kerk zegt. De grond voor het gesprek is niet het ‘ik’ of de eigen wensen, synodaal gesprek vraagt ontvankelijkheid, onderscheiding en zelfs de bereidheid tot ommekeer in denken en doen.

De basisvraag van het gesprek is: “Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn?” Dit werken we concreet uit in 4 stellingen :

  • Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
  • Vorming in een missionaire Kerk;
  • Deelname aan een verwelkomende Kerk;
  • Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

Het pastoraal team wil heel graag naar u luisteren wat deze stellingen bij u oproept. Wat dit voor u betekent of kan betekenen. Op deze wijze willen we ons open stellen voor wat er leeft aan visies en gedachten maar ook aan vragen, onduidelijkheden, behoeften of verlangens. Punten die hieruit naar voren komen zullen ook weer meegenomen worden in het Synodaal Proces wereldwijd. Uiteindelijk komen alle resultaten van consultatieronde wereldwijd in Rome terecht waar het gebruikt zal worden voor de bisschoppensynode (synode is een grote kerkvergadering) van oktober 2024.

Daarom nodigen we u uit om dit op

Woensdag 20 maart en Woensdag 10 april

om 20.00 uur in het Parochiecentrum, Visser 2
met ons te delen. Kerk zijn we tenslotte samen.
Per avond komen 2 stellingen aan bod.