Actie Kerkbalans 2021

2 mei 2021

Door de coronapandemie staan de hele economie en samenleving onder druk. Ook de parochie merkt dit goed. Niet alleen door het beperkte kerkbezoek, maar ook door sterk afgenomen inkomsten, terwijl de uitgaven gewoon doorgaan.

Wel zien we dat heel wat mensen zo af en toe een extra bijdrage overmaken. Hartelijk dank hiervoor! En er worden meer lichtjes aangestoken in onze Mariakapellen dan normaal. Er kijken veel mensen naar onze uitzendingen via kerkdienstgemist.nl. Dat doet ons goed. Tegelijk is dit een behoorlijke kostenpost, alles bij elkaar zo’n € 200,= per maand. Met Kerstmis hebben we niet bezuinigd op de kerstversiering. Maar wat collecteopbrengst betreft maakt het veel uit of er maximaal 30 mensen binnen zijn, of dat de kerk op Kerstavond één of meer keer vol zit met zo’n 400 tot 900 mensen.

Alle reden om ons zorgen te maken. En om u nog eens extra uit te nodigen om uw solidariteit ook te laten blijken in een periodieke of eenmalige financiële bijdrage. Zo kunnen we in de toekomst weer de rijkdom aan activiteiten aanbieden die u van ons gewend bent en die we graag met uw steun verder uitbouwen. Onze kerkgebouwen en kapellen zijn plekken van ontmoeting en inspiratie, van troost en dank, van geloof en hoop. We proberen er te zijn wanneer parochianen een beroep op ons doen.

Daarom vragen wij ook dit jaar uw steun
om voor elkaar te kunnen blijven zorgen.

wilt u helpen met uw bijdrage? Zo kunt u – en met u vele anderen – blijven rekenen op de parochie in voor- en tegenspoed.

Geeft u om uw parochie? Geef dan aan uw parochie!
Er is meer tussen hemel en aarde. Wat is de parochie jou waard?
Geef aan jouw kerk, zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

 

Als u al deelneemt:

Onze hartelijke dank voor uw bijdrage
tot nu toe!
Met uw hulp kunnen wij pastorale zorg
blijven bieden.

Als u nog niet deelneemt:

Zonder de financiële steun van zoveel mogelijk parochianen
kan onze parochie niet functioneren.
Wij doen dan ook een dringend beroep op u
om 
uw betrokkenheid ook financieel tot uitdrukking te brengen!
Uw bijdrage is meer dan welkom!

Actie Kerkbalans…

is de jaarlijkse landelijke actie van de Nederlandse kerkgenootschappen die aandacht vraagt voor de financiële situatie van parochies. Er wordt als het ware de ‘balans’ opgemaakt. De actie is tevens een uitnodiging om mee te doen aan de parochiebijdrage.

Parochiebijdrage…

is de bijdrage die u ieder jaar geeft aan de parochie, eenmalig, regelmatig, automatisch of contant.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behalve voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen. 80-85% van de inkomsten worden door de parochianen zelf bijeen gebracht. De belangrijkste inkomstenbron wordt gevormd door uw parochiebijdrage. Daarnaast zijn er opbrengsten van collectes, kaarsengeld, intenties, bijdrage aan vieringen als huwelijken, jubilea, uitvaarten, grafrechten.

Uw bijdrage wordt besteed aan o.a. het onderhoud aan de gebouwen, het schoonhouden ervan, verwarming, salariskosten van enkele vaste medewerkers, koren, benodigdheden voor de vieringen, toelagen voor de pastores, het laten functioneren van de werkgroepen, enzovoorts. Het moet allemaal betaald worden.

Maar 30% van de parochianen betaalt parochiebijdrage. Als de parochianen die nu niet meedoen € 5,= per maand gaan doneren, zou de parochie zwarte cijfers kunnen schrijven.

Laat uw betrokkenheid blijken en doe mee aan de parochiebijdrage.

Iedere bijdrage is van harte welkom, immers ook vele kleine maken een grote.
Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat voor u een redelijke bijdrage zou kunnen zijn. Daarom ter indicatie: in 2020 bedroeg over heel Nederland de gemiddelde parochiebijdrage € 80,- per huishouden.

Automatische incasso

In verband met kostenbesparing en eenvoudige administratieve verwerking gaat onze voorkeur uit naar betaling via de automatische incasso. U kunt een bedrag per jaar, per half jaar, per kwartaal, per maand, maar ook eenmalig laten overschrijven.

Klik hier om het machtigingsformulier in te zien en te downloaden

Als u al een automatische incasso of machtiging heeft lopen, hoeft u het formulier niet opnieuw in te vullen. Voor wijzigingen (bv. bedrag of banknummer) kunt u het formulier natuurlijk wel gebruiken.

Incassodata 2023

De incassodata 2023 zijn op (of omstreeks) de vierde woensdag van de maand. Wanneer u het niet eens mocht zijn met een afschrijving heeft u gedurende 8 weken het recht om deze te laten terugboeken. Wilt u uw automatische incasso stopzetten, dan kunt u dit schriftelijk aan de parochie laten weten.

Eenmalige parochiebijdrage

Wilt u een eenmalige parochiebijdrage geven, dan kan dit door het machtigingsformulier in te vullen en ‘eenmalig’ aan te kruisen. U kunt ook (via internetbankieren of door een bankopdracht in te vullen en af te geven bij uw bank) uw bijdrage overmaken naar banknummer:

NL56 RABO 0148 1912 82
t.n.v. Parochie Heilige Willibrord Deurne
onder vermelding van ‘Parochiebijdrage 2021’

ANBI

Wij maken u er op attent dat de parochie door de fiscus is gekwalificeerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De Belastingdienst helpt een handje mee

U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan de parochie. Deze bijdrage kunt u dan bij de belastingaangifte volledig aftrekken van uw inkomen. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op.