Aswoensdag – 2 maart 2022

28 februari 2022

Na de Carnavalsdagen begint de Veertigdagentijd, ook Vastentijd genoemd. De Vastentijd is een tijd van sober leven, je bezinnen op je eigen leven, je leven met elkaar, je leven met God. Om dan met Pasen opnieuw het leven te vieren.

Traditioneel begint de voorbereiding op Pasen met de viering van Aswoensdag, waarin as gezegend wordt en de deelnemers een askruisje op hun voorhoofd ontvangen.

In de St. Willibrorduskerk Deurne is er om 19:00 uur een gebedsviering, waarin oude palmtakjes worden verbrand en als vrijgemaakt. Omdat de coronabeperkingen vervallen zijn is het weer mogelijk het askruisje uit te delen. Kerkkoor St. Willibrordus zal de zang verzorgen.

Van harte uitgenodigd!