AVG – privacy

21 juni 2018

Ook parochies moeten zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uiteraard waren wij al zorgvuldig bij het beheer van persoonlijke gegevens. Achter de schermen wordt landelijk gewerkt aan een nieuwe kerkledenadministratie waar ieder zijn eigen gegevens kan inzien.

Tot nu toe hebben we op de website vermeld wie er gedoopt, getrouwd of overleden is als een dienstverlening aan de parochianen. Omdat de website openbaar is, moet formeel voor deze vermelding toestemming gevraagd worden aan alle betrokkenen. Omdat we het niet wenselijk vinden dat de lijsten onvolledig zullen zijn, hebben wij besloten om de pagina’s “Bij de bron”, “In uw hand” en “Elkaar trouw beloofd” te sluiten.

In de Nieuwsbrief van Deurne zal de rubriek “Mensen onder ons” vervallen.