Bagage

30 oktober 2021

Jaar B, 31e zondag door het jaar
Marcus 12, 28b-34

*

God en
je naaste beminnen
als je zelf
met hart en ziel
verstand en kracht

is
de bagage
op je levenstocht

het houvast
waardoor je gesteund wordt

de verkwikking
die je zult vinden.