Bijbelse beelden 43

22 mei 2015

De blijde boodschap: Jezus is de Messias (Lucas 1)

De blijde boodschap over Jezus Messias begint met de aankondiging door de engel Gabriël aan Maria, dat zij de moeder zal worden van de redder der wereld. Onze beeldhouwer laat de engel dwars door het beeld vliegen en hij kijkt even verbaasd als het jonge meisje Maria, dat schrikt. Gabriël stelt haar gerust met bijbelse woorden: “De Heer is met u”.

Maria wist, dat alle grote figuren van vroeger kracht hadden geput uit dat woord: Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Jozua, Gideon, David. “De Geest van God zal u overschaduwen”, zegt de engel: Jezus is verwekt uit kracht van de heilige Geest; menselijke vruchtbaarheid kan Hem niet verwekken, want “in Hem is alles geschapen”.

Het ‘hoe?’ blijft een mysterie, maar de boodschap is duidelijk: Jezus is hèt geschenk van God aan de mensheid, het kind der belofte als geen ander. Hij is de langverwachte Messias.

 

beeld: pater Herman Falke scj; tekst: pater Piet Schellens scj