Bijbelse beelden 44

31 mei 2015

De visitatie: oud en nieuw raken elkaar (Lucas 1)

Je zult een engel op bezoek hebben gehad en de boodschap hebben gekregen, dat de Allerhoogste je heeft uitverkoren om moeder te worden van zijn Zoon. Dan zoek je toch de stilte om te mediteren over die uitverkiezing. Zo niet Maria. Ze gaat onmiddellijk op weg om haar nicht Elizabeth te helpen, die op gevorderde leeftijd zwanger is geworden tot stomme verbazing van haar man Zacharia.

Op de afbeelding zien we de ontroerende tederheid, de innige verbondenheid van deze twee vrouwen, aan wie God grote dingen had gedaan. De jubel van de oude profeten klinkt door in de woorden van hun begroeting. Hier ontmoeten eeuwen van geloof elkaar. Hier staan we op het snijpunt van het Oude en het Nieuwe Testament.

Maria, die zichzelf de dienstmaagd van de Heer noemde, blaakt van gelovig vertrouwen op God; Elizabeth spreekt als een aartsmoeder van Israël de zegen over haar uit: “Zalig die geloofd heeft! Want ten volle zal werkelijkheid worden, wat ons van oudsher is aangezegd”.

“Zalig, die geloofd heeft”: hoe vaak zal dat nog klinken uit de mond van Jezus Messias.

 

beeld: pater Herman Falke scj; tekst: pater Piet Schellens scj