Bijbelse beelden 56

21 augustus 2015

De bruiloft van Kana (Johannes 2)

Het Evangelie van Johannes laat het openbaar leven van Jezus beginnen met een groot wonder. De profeten hadden immers voorzegd, dat, als de Messias kwam, Hij zou zorgen voor brood en wijn in overvloed. Hier breekt het Messiaanse tijdperk aan.

Maria en Jezus waren uitgenodigd op een bruiloft in Kana. Jezus stond te praten met de gasten; Maria liep rond en kreeg in de gaten, dat er problemen waren. De bedienden liepen zenuwachtig heen en weer en de ceremoniemeester was ten einde raad. Maria ging naar Jezus en zei: “Jongen, er klopt iets niet. Ik denk dat ze geen wijn meer hebben. Doe iets. Help die jonge mensen, want het feest van het huwelijk moet doorgaan”. Eerst wilde Jezus niet; kennelijk vond Hij het te vroeg om zo uitbundig te starten. “Mijn uur is nog niet gekomen”. Maar even later won het medelijden met het bruidspaar het van zijn aarzeling; en met een goddelijk royaal gebaar schiep Hij zomaar 600 liter wijn. De ceremoniemeester had nog nooit zo’n goede wijn gedronken.

Dit verhaal geeft de ervaring weer van veel mensen. Wij beginnen, net als het bruidspaar van Kana, heel enthousiast aan onze levensopdracht. Alles loopt als een trein, geen vuiltje aan de lucht, totdat door de sleur van het leven de wijn van ons idealisme verwatert en verflauwt. Dan is het maar te hopen, dat we Maria in de buurt hebben. Zij is een praktische vrouw, die effectieve hulp biedt. Zij beveelt ons aan bij Jezus, die van water wijn kan maken, opdat het feest van het leven kan doorgaan.

 

beeld: pater Herman Falke scj;
tekst: pater Piet Schellens scj