Bijbelse beelden 57

28 augustus 2015

Het broodwonder (Marcus 6)

Als de Messias komt, zal er niet alleen geestelijk heil zijn voor de mensen, maar ook materiële welvaart, brood en wijn in overvloed. Dat hadden de profeten aangekondigd.

In Kana werd water in wijn veranderd en wel in overvloed. Nu worden er 5000 mensen gevoed in de woestijn met vijf broden en twee vissen; en er blijven twaalf korven met brokken over. Het moge duidelijk zijn, dat Jezus hier wordt uitgeroepen tot Messias. Het messiaanse tijdperk met overvloed aan geestelijk en lichamelijk welzijn is aangebroken: zo betogen de evangelisten in navolging van de profeten.
Wat zeggen die getallen? Vijf broden staan voor de vijf boeken van Mozes, de Tora, waarin God zich openbaart als de Bevrijder en richtlijnen geeft voor een goed leven. Dat stond op die twee stenen platen met de tien geboden. Met de Tora en de tien geboden als uitgangspunt en zo met elkaar in harmonie te leven ontstaat er voor het hele volk, de twaalf stammen, welzijn en welvaart. Dan wordt de woestijn een tuin. Want ze zaten immers in de woestijn, maar Jezus nodigt hen uit te gaan zitten op het groene gras. Waar komt dat ineens vandaan? De mensen, die ronddoolden als schapen zonder herder, hadden in Jezus de goede herder gevonden, en dan gebeuren er wonderlijke dingen.

Deze boodschap werd door de evangelisten zo belangrijk gevonden, dat ze het verhaal zesmaal vertellen: Marcus en Matteüs ieder tweemaal, Lucas eenmaal en Johannes geeft een eigen versie. Hier realiseert zich Jezus’ visioen van een goede wereld, waar brood en liefde is voor iedereen, dankzij breken en delen.

 

beeld: pater Herman Falke scj;
tekst: pater Piet Schellens scj