Bijbelse beelden 59

11 september 2015

De Samaritaanse vrouw (Johannes 4)

Jezus geeft de Samaritaanse vrouw bij de put van Jacob het levend water van het ware geloof. Hij praat met haar over bidden, God aanbidden. In een paar verzen van Johannes 4 komt tienmaal het woord aanbidden voor. Jezus zegt, dat ware aanbidders de Vader aanbidden in geest en waarheid. Of je dat nou doet in Jeruzalem of in Samaria, is niet belangrijk. Daarmee haalt Jezus de muren neer, die de mensen optrekken en in stand houden. Het neerhalen van muren was altijd al een geliefde bezigheid van de God van de bijbel.

Jezus bestrijdt niet alleen de onwaarachtigheid in de godsdienst, maar ook in het leven van de vrouw. Vijf mannen had ze gehad; en de man die ze nu heeft had ze liever niet. Jezus begrijpt haar: “Al die los-vaste relaties leveren alles bij elkaar een ongelukkig leven op. Als er geen ware liefde in het spel is, blijf je als vrouw verlaten en vernederd achter. Ga God aanbidden op een eerlijke en waarachtige manier en ga ook weer geloven in jezelf: je hebt zoveel liefde in je”.

De Samaritaanse leeft op. Jezus heeft bij die put een bron van levend water in haar ontdekt. Die bron gaat meteen stromen, als ze haar stadgenoten bij Jezus brengt: “Ik heb een Godsman ontmoet; ga eens naar Hem luisteren”. De zevende man in haar leven bracht haar redding.

Zeven is in de bijbel het getal van de volheid.

 

beeld: pater Herman Falke scj;
tekst: pater Piet Schellens scj