Bijbelse beelden 60

18 september 2015

De weduwe van Naïn (Lucas 7)

Toen Jezus de stadspoort van Naïn wilde binnengaan, werd daar juist de gestorven zoon van een weduwe uitgedragen. En zoals vaak van Jezus verteld wordt, werd Hij ook hier door diep medelijden bewogen. Jezus leefde heel intens mee met mensen die verdriet hadden. Hij zei tegen de moeder: “Huil maar niet”. Hij raakte de lijkbaar aan en de dragers bleven staan. Jezus zei: “Jongeman, Ik zeg je: sta op!” De dode ging overeind zitten en begon te spreken. Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden met ontzag bevangen en ze verheerlijkten God, zeggende: “Een groot profeet is onder ons opgestaan”. En dit verhaal over Hem deed de ronde in die hele streek.

Moderne exegeten zeggen, dat het Tweede Testament een hervertelling is van het Eerste Testament, met Jezus in de hoofdrol. Inderdaad herinnert elke bladzijde van het evangelie aan een gebeurtenis uit het Oude Verbond. Zo ook hier. De profeet Elisa heeft in Sunam, vlak bij Naïn, eens een jongen tot leven gewekt en aan zijn moeder teruggegeven.(2 Kon.4)

De boodschap van ons verhaal is dan ook, dat Jezus een nog grotere profeet is dan Elisa, want Jezus wekte de jongen met een enkel woord tot leven, terwijl Elisa er een hele ceremonie voor nodig had. Daarom zegt het volk in Naïn: “Een groot profeet is onder ons opgestaan”. De Messiaanse tijd is aangebroken! Zelfs de dood heeft niet meer het laatste woord. De jongen werd opgewekt als teken voor ons: “Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. Hij zal de dood niet zien in eeuwigheid, want Ik heb de dood overwonnen”.

 

beeld: pater Herman Falke scj;
tekst: pater Piet Schellens scj