Bijbelse beelden 61

13 oktober 2015

De bezetene van Gerasa  (Lucas 8)

De God van de bijbel is een Bevrijder. Ook de verhalen over Jezus zijn allemaal bevrijdingsverhalen. In de streek van de Gerasenen, aan de overkant van het Meer van Galilea, kwam een bezeten man op Jezus af, een woesteling die zichzelf en anderen verwondde. Hij had geen kleren meer aan zijn lijf en hij had zijn ketenen verbroken. Hij was in de macht van een boze geest, die schreeuwde: “Wat heb jij met ons te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste?” Die boze geest was dus goed op de hoogte. Jezus had medelijden met de man, die werd verteerd door angst en zelfhaat. Jezus sprak tot hem: “Er is maar één oplossing: Sluit vrede met jezelf, met de anderen en met God. Verzoen je met je levenslot en ga weer in jezelf geloven. Dan zal God je helpen”. Jezus laat de zelfhaat van de man in de varkens varen, die daar rondlopen en die zich vervolgens in het Meer storten.

Jezus wil mensen met hun gebroken bestaan en hun bestaansangst weer brengen tot geborgenheid in God. Als je Jezus op zijn woord gelooft, werkt dat helend.
De genezen man wilde graag bij Jezus blijven, maar Hij zei: “Je kunt beter hier blijven en mijn getuige zijn bij je eigen volk”.

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj