Bijbelse beelden 63

30 oktober 2015

Petrus gered (Matteüs 14)

We blijven nog even op het Meer van Galilea. Nu zit Jezus niet bij de leerlingen in de boot tijdens een hevige storm, maar Hij komt over het water naar hen toe. Zij menen een spook te zien en schreeuwen het uit van angst.

Dat lezen we ook in de Verrijzenisverhalen: Jezus verschijnt en de apostelen denken een spook te zien. Totdat Hij zegt, net zoals hier: “Vreest niet; Ik ben het”.

Petrus roept in zijn spontaan enthousiasme: “Heer, laat mij over het water naar U toe komen”. Hij stapt uit de boot en zijn geloof houdt hem overeind. Totdat hij begint te twijfelen en dan zinkt hij weg. Jezus grijpt hem bij zijn hand: “Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?

Ook hier gaat het niet zozeer om een historisch bericht, maar om een diepe ervaring van de apostelen. Hoe hebben zij Jezus ervaren? Hij straalde een grote macht uit, waardoor zij in Hem gingen geloven. Maar soms vervaagde dat beeld en meenden zij een spook na te jagen. Ongelofelijke dingen maakten zij mee, omdat Gods kracht door Jezus werkzaam was. Maar in Gods kracht moet je geloven. Petrus deed dat, maar halverwege ging hij – net als wij – twijfelen. Moge Jezus ook ons ongeloof te hulp schieten.

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj