Collecte voor TEJO-huis Deurne

20 december 2021

Tijdens de kerstdagen is de helft van de collecte voor het TEJO-huis. Maar omdat er maar weinig mensen in de kerk kunnen zijn, nodigen wij u uit om een royale bijdrage te geven aan het TEJO-huis door een gift over te maken op NL03 RABO 0364 6430 80 ten name van Stichting TEJO Deurne.

Het TEJO-huis is een inloophuis voor jongeren van 10 tot 20 jaar uit de regio. Zij kunnen hier anoniem, laagdrempelig, gratis en veilig binnenlopen met vragen en/of voor een luisterend oor. Jongeren worden aan de keukentafel ontvangen door de gastheren/gastdames. Vervolgens kunnen zij terecht bij deskundige professionals. Zij helpen jongeren graag op weg in hun groei naar volwassenheid

Er wordt preventief gewerkt met als doel jongeren weer in hun kracht te zetten, grotere problemen te voorkomen. Mogelijk hoeven jongeren dan geen beroep te doen op de reguliere hulpverlening.

De Rechten van het Kind zijn het uitgangspunt. “Daarom geven we jongeren zelf de regie. Wij luisteren naar hen, ondersteunen hen en geven hun handvatten om mee verder te kunnen.” Er zijn geen wachtlijsten, jongeren worden direct geholpen.

Een prachtig initiatief dat onze ondersteuning verdient! Uw gift is dan ook meer dan welkom!