Dat gaat naar Den Bosch toe…

20 november 2021

Nieuwe benoeming voor pastoor Paul Janssen

De bisschop van ’s-Hertogenbosch heeft pastoor Paul Janssen uit Deurne per 1 juli 2022 benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Maria in Den Bosch-Rosmalen. Vanaf 1 januari zal hij naast zijn functie in Deurne al administrator (waarnemend pastoor) zijn van de Bossche parochie. Half 2022 zal hij afscheid nemen in Deurne en verhuizen naar Den Bosch. Pastoor Janssen beseft dat hij veel achterlaat. Hij is dankbaar voor de vele jaren, het lief en leed dat hij met zoveel mensen kon delen.

In een reactie zegt Janssen dat het hem zwaar valt om na zeventien jaar afscheid te gaan nemen van het mooie dorp. Maar tegelijk is zeventien jaar ook lang voor een pastoor. “Ik ben nu 58 jaar. Wil ik nog wat ondernemen voor ik er te oud voor ben, dan is nu het moment. En deze mooie uitdaging kwam op mijn weg. Ik ben de bisschop dankbaar voor zijn vertrouwen.”

De Mariaparochie omvat Den Bosch, Empel en Rosmalen. De Sint Jan vormt een zelfstandige parochie en hoort hier niet bij. De grote parochie, die acht kerken telt, is volop in beweging. Janssen kan zijn ruime ervaring met betrekking tot parochiefusies hier goed inzetten. “Het is een avontuur om als parochie dicht bij de mensen te blijven, ook als een kerk verder weg is. Nabijheid en aanwezigheid zijn essentieel voor een geloofsgemeenschap.” Janssen heeft veel vertrouwen in het pastorale team en het parochiebestuur en is blij met de vele vrijwilligers die zich voor de parochie inzetten.

Pastoor Paul Janssen is in 1963 geboren in Roermond, studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Daarna volgde hij de priesteropleiding in Kerkrade en Den Bosch. Bijzonder is dat hij zijn kerkelijke loopbaan in Den Bosch begon, toen nog bij plebaan Gerrit van de Camp, als medepastor in Binnenstadparochie van Den Bosch en de Lucasparochie in Den Bosch Zuid. Vijfentwintig jaar geleden werd hij pastoor in Goirle. Na negen jaar maakte hij de overstap naar Zuidoost Brabant. De afgelopen drie jaar was hij tevens deken van het dekenaat Asten-Helmond. Om zich goed te kunnen voorbereiden op zijn nieuwe benoeming heeft hij de bisschop gevraagd hem per 1 januari te ontheffen van zijn taak als deken.

Het bestuur van de parochie Heilige Willibrord Deurne is zeer bedroefd dat pastoor Janssen de Peelregio gaat verlaten, maar gunt Den Bosch deze inspirerende en betrokken herder, en gunt hun pastoor deze mooie nieuwe uitdaging, zij het met pijn in hart.