Dodenherdenking

22 april 2022

Woensdag 4 mei 2022, 19:45 uur St. Willibrorduskerk Deurne

Op woensdag 4 mei 2022 begint om 19:45 uur in de St. Willibrorduskerk aan de Markt te Deurne de Dodenherdenking met het binnentrekken van het St. Antonius Abtgilde Deurne. Tijdens de herdenking met toespraken en muziek en twee minuten stilte zullen ook voor het eerst de namen worden voorgelezen van de oorlogsslachtoffers die vermeld staan op de plaquettes in het torenportaal.

Onlangs is hieraan een plaquette toegevoegd met de namen van 37 burgerslachtoffers uit de kern van Deurne, Deurne West, Walsberg en St. Jozefparochie, één gestorven in Vlierden en één afkomstig uit Griendtsveen, maar in Zeilberg overleden. Deze plaquette is gemaakt naar aanleiding van een vraag van Thea Mansvelders-Vullings die de naam van haar vader miste. Hij kwam met enkele anderen om bij de bevrijding van Deurne bij een granaatinslag in de schuilkelder aan de Kerkstraat. Speurend naar wie nog meer overleden waren als gevolg van de oorlog, bleken dit veel meer mensen te zijn. Evert van Kampen en pastoor Paul Janssen puzzelden om de lijst samen te stellen, waarbij het niet altijd gemakkelijk was in te schatten of iemand er wel of niet op kon. Er zijn ook Deurnenaren overleden die in onze ogen foute keuzes maakten. Voor pastoor Janssen werd in de loop van de tijd wel duidelijk dat er tussen goed en fout, zwart en wit nog een heleboel schakeringen zitten.

Architect Hans Flapper zorgde voor het ontwerp, Frank Donkers maakte en plaatste de plaquette.

Tijdens de Dodenherdenking zullen wethouder Marinus Biemans, Wilma Docters-van Leeuwen (namens de Protestantse Gemeente Deurne), pastoor Paul Janssen en kinderen van de Avonturijn spreken. Marlies Joosten, Emmy Augustus-van Deursen, Bert Augustus en Paul Janssen vormen een gelegenheidskwartet dat de muziek verzorgt. Scouting Deurne is present en ook een delegatie van Stichting Veteranen Deurne.

Dodenherdenking Zeilberg

In Zeilberg begint de Dodenherdenking om 19:00 uur in Den Draai.