Feest en afscheid

7 september 2018

Stichteres Zusters van Bakel zalig verklaard

De zusters van Bakel zijn een begrip in onze regio. Zij hebben van 1951 tot 1974 in Sint Jozefheil gezorgd voor tuberculose-patiëntjes en langdurig zieken. Minder bekend is dat zij in Wenen hun oorsprong hebben en horen tot de congregatie van de Goddelijke Verlosser. Met nog één zuster wonend in Deurne, zuster Gertrudis, willen we graag aandacht besteden aan de zaligverklaring van hun stichteres, moeder Alphonse Maria Eppinger. We doen dit op zondag 9 september 2018 in de viering van 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne. Zo spreken we onze dankbaarheid uit voor al het goede dat de zusters van Bakel hebben gedaan.

Afscheid koor Con Spirito

Tijdens deze viering zal het koor Con Spirito voor het laatst zingen. Con Spirito, dat ruim dertig jaar geleden in de H. Geestkerk als “de Gangmakers” begon en na de sluiting van de kerk in 2005 in de St. Willibrorduskerk verder ging, heeft besloten om te gaan stoppen. Na het wegvallen van mensen door overlijden, ziekte of hoge leeftijd blijkt het moeilijk om verder te gaan.

Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.