Films, lezingen, vieringen, maaltijden

11 augustus 2019

Oecumenische activiteiten 2019-2020

Ook in het nieuwe werkjaar organiseren de Parochie Heilige Willibrord Deurne en de Protestantse Gemeente Deurne een groot aantal gezamenlijke activiteiten. Elke maand is er een film te zien in het Parochiecentrum. Rond de jaarwisseling en in de Veertigdagentijd is er een gezamenlijke maaltijd. We organiseren enkele lezingen en sluiten graag aan bij de lezingen/voorstellingen die door de Protestantse Gemeenten in de regio (Elzendorp, Boxmeer, Venray, Someren) worden georganiseerd. Samen met de Christelijke Gemeente de Levensboom en met de Kapelgroep van Willibrordhaeghe vieren we de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. In najaar en voorjaar is er een Taizé-viering die met de bijdrage van de Protestantse Cantorij altijd een bijzondere sfeer heeft. Inmiddels is het ook een traditie om op de tweede zondag van december om 19.00 uur samen te komen om onze overleden kinderen te herdenken.

Welkom

Zo is er voor elk wat wils. Van harte uitgenodigd om deze activiteiten mee te maken. De entree is gratis. Wel vragen we bij de uitgang een vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van € 5,= per persoon om de activiteiten mogelijk te kunnen blijven maken.

Verwacht

Enkele lezingen staan nog niet op het programma. Hierover zijn we nog in gesprek. Dit betreft o.a. een lezing in oktober door Wim Hordijk over niet aangeboren hersenletsel. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Ook de Kloosterdagen zijn nog in voorbereiding.

[gview file=”https://www.heiligewillibrorddeurne.nl/wp-content/uploads/2019/08/VT-2019-2020-programmablad-190513-flyer.pdf”]