Geen vieringen in de kerken

13 maart 2020

Tot en met 13 april 2020

De Nederlandse bisschoppen hebben, om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen, de voorzorgsmaatregelen uitgebreid.

Vanaf nu tot en met tweede Paasdag, 13 april 2020, komen alle vieringen in onze kerken en kapellen te vervallen. Hoewel de bisschoppelijke instructie alleen spreekt over de weekendvieringen, zullen ook de woensdagavondviering in de Willibrorduskapel en de vieringen in Ons Plekske in Liessel niet doorgaan, omdat het hier om kwetsbare groepen mensen gaat. Er zullen ook geen vieringen zijn in het Gerardushuis, Den Draai, Wilhelminahuis, Samen Thuis en de Nieuwenhof.

Uitzending zondagsviering via kerkdienstgemist.nl

Om onze parochianen toch iets te bieden, zal het pastorale team elke zondag om 10.30 uur in besloten kring de eucharistie vieren in de St. Willibrorduskerk. Klik op de datum voor de link naar kerkdienstgemist.nl .

Zondag 22 maart 2020

Zondag 29 maart 2020

Palmzondag 5 april 2020

Goede Week

Ook de plechtigheden in de Goede Week zullen in besloten kring gevierd worden en via kerkdienstgemist.nl uitgezonden worden. Informatie hierover volgt later.

Doopvieringen

Doopvieringen kunnen doorgang vinden, waarbij het aantal bezoekers beperkt dient te blijven. Dit in overleg tussen voorganger en familie.

Uitvaarten

Uitvaarten kunnen alleen plaatsvinden in kleine kring en worden sober gehouden, met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen. Ook hier is overleg tussen voorganger, familie en uitvaartverzorger van belang. De koren zullen niet zingen.

Gebed

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de vieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om begrip en gebed. Onze bisschop, mgr. Gerard de Korte, schrijft dit:

“Laten wij heel bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om, met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Laten wij elkaar nabij blijven, juist hen die er alleen voor staan. Ik hoop en bid dat u zich veilig mag weten bij de goede God. In Christus toont Hij zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijf ik bijzonder met u en geheel het bisdom verbonden.”

Decreet

De bisschop van ‘s-Hertogenbosch heeft een decreet uitgevaardigd met richtlijnen over de huidige gezondheidssituatie, waaronder over de dispensatie van de zondagsplicht.

[gview file=”https://www.heiligewillibrorddeurne.nl/wp-content/uploads/2020/03/200316-decreet-zondagsplicht.pdf”]