Gezondheidscentrum ”Centre de Santé Père Henri van Loon” in Batouri

20 november 2017

De opbrengst van de Vastenactie was dit voorjaar bestemd voor de werkgroep “Terug naar Batouri”, die hiermee het gezondheidscentrum – vernoemd naar pater Harrie van Loon – in Batouri kan vernieuwen en uitbreiden met een kraamkliniek. De opbrengst was buitengewoon hoog

Er is vanuit onze parochie dankzij de vele vrijwillige collectanten veel geld bijeen gebracht. Ook de Vastenactie maaltijd werd goed bezocht en leverde een bijdrage aan het project. Samen met een royale gift van een Belgische zustercongregatie is bijna € 30.000,- opgehaald. Deze opbrengst wordt nog vermeerderd met een bijdrage van de Landelijke Vastenactie

Op dit moment zijn de werkzaamheden volop aan de gang. De nieuwe kliniek, in de voortuin van het bestaande gezondheidscentrum – vernoemt naar pater Harrie van Loon – staat er al bijna. Daarna volgt de vernieuwing van het hoofdgebouw dat een verbinding krijgt met de kraamkliniek. Waarschijnlijk kan het geheel in januari 2018 opgeleverd worden. De leden van de werkgroep “Terug naar Batouri” zullen er dan ook zijn voor de feestelijke opening.

Namens de werkgroep en het gezamenlijke platform Diaconie hartelijk dank voor uw gift en inzet als vrijwilliger voor deze actie.