Hoop, vertrouwen, licht

29 december 2020

Ik vind het lastiger dan anders om in de Kerststemming te komen.
Het coronavirus is zo overheersend in alles wat we doen
en vooral in wat we niet mogen,
dat het donker lijkt, weinig perspectief.
Zorgen, moedeloosheid, ongeduld, teleurstelling,
pijn, het verdriet om wie ziek zijn en wie overleden.
Kunnen we Kerstmis maar niet beter overslaan?

Nee, juist niet.
Juist nu niet.

Het Kerstverhaal, waar het hele Kerstfeest om draait,
– al wordt dit ondergesneeuwd in klatergoud
en verblind door kunstlicht –
dat bijbelse verhaal dat de evangelist Lucas schrijft,
speelt zich juist af in het donker.
Niet in een knusse huiskamer met veel mensen rond de tafel,
niet in volle winkels met kerstlekkers,
niet in grote cadeaus,
maar ergens achteraf op een veld in een vuile stal.
Coronaproof – dat dan weer wel –
want veel volk komt er niet:
wat herders en later drie koningen.

Het kerstverhaal vertelt juist over licht in het donker
ondanks alles.
Een kindje, geboren in rampzalige omstandigheden,
maar gezond geboren, vertederend.
Alle zorgen verdwijnen even in een stralende glimlach.
Hoop tegen beter weten in,
vertrouwen dat het ooit goed komt,
licht.

Stef Bos zingt het prachtig in een nieuw liedje:

Geef licht,
aan degene in het donker
die verdwaald zijn in de mist.
Geef licht,
geef alles wat je hebt.
Geef de liefde een gezicht.
Geef licht.

Dat licht wens ik u toe
in deze donkere tijd.
Blijf hopen, blijf vertrouwen
en geef licht !

Zalig Kerstmis
en een gezegend nieuw jaar.

pastoor Paul Janssen