Weer een stapje in de goede richting !

24 juni 2021

Versoepelingen coronamaatregelen vanaf 26 juni 2021

De bisschoppen hebben laten weten dat er weer enige versoepelingen van de coronamaatregelen zijn vanaf zaterdag 26 juni 2021. Dit heeft vooral te maken met aantal mensen dat we mogen ontvangen en slechts beperkt met het zingen.

Vanaf 26 juni (komende zaterdag) is het mogelijk om bij alle vieringen (ook uitvaarten, dopen etc) meer mensen te ontvangen, als er maar rekening gehouden wordt met het houden van 1,5 meter afstand. Dit betekent concreet:

  • St. Willibrorduskerk Deurne: 100 mensen
  • St. Jozefkerk Deurne: 90 mensen
  • St. Willibrorduskerk Helenaveen: 70 mensen
  • St. Willibrorduskerk Liessel: 90 mensen
  • St. Willibrorduskerk Neerkant: 90 mensen
  • St. Willibrorduskerk Vlierden: 60 mensen

Geen aanmelden meer

Omdat het aantal kerkgangers tot nu toe hier ruim onder blijft, stoppen we met het aanmelden voor de vieringen in de St. Jozefkerk en de St. Willibrorduskerk Deurne. Mocht het te druk worden, dan kunnen we overwegen het aanmelden weer in te voeren. Maar we proberen het eerst een tijdje zo.

Geen mondkapjes meer

Het dragen van mondkapjes is vanaf zaterdag niet meer nodig. Wel blijft het ontsmetten van de handen en het houden van 1,5 meter afstand. En: kom bij klachten als hoesten, niezen, koorts etc. niet naar de kerk. Het uitreiken van de communie zal nog doorgaan op de manier zoals we dit het laatste jaar doen, met behulp van kleine schaaltjes, waarbij de uitreiker van de communie op afstand blijft.

Zingen en koren

Wat de zang betreft is er helaas nog weinig perspectief voor het opstarten van de koren. De versoepelingen zijn hier minimaal. Samenzang is nog steeds niet toegestaan. Koorzang kan, maar beperkt tot maximaal twaalf zangers, die op 1,5 meter afstand staan. Dit aantal geldt ook voor repetities. Het is aan de koren zelf of ze in beperkte mate weer een begin willen maken met repeteren en zingen.

Het valt mij ook tegen, maar helaas moeten de koorleden nog langer geduld hebben, voordat zij weer kunnen gaan zingen.

De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk.

In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.