In memoriam: Hein Tops

17 december 2018

15 december 1935 – 15 december 2018

Ons bereikte het droevige bericht dat Hein Tops, die vele jaren pastoor in Deurne Walsberg was en Deken van het (toenmalige) Dekenaat Asten, op 15 december 2018, zijn 83e verjaardag, is overleden.

Hein, een man die heel veel mensen heeft bezield: die nieuwe wegen insloeg met het opzetten van de Interparochiële Vereniging (IPV) in een tijd dat alle parochies erg “op zichzelf” waren. Hij voorzag in die tijd al, dat de kracht van samenwerking de enige optie was om naar de toekomst toe te werken. Hij stimuleerde toerusting van leken op de pastorale school en betrok hen actief bij parochiële taken. Hij schakelde pastoraal opbouwwerkers en districtscatecheten in en stond aan de wieg van de eerste samenwerkingsverbanden.

Maar bovenal was Hein Tops een man die de taal van mensen sprak, nabij, betrokken, warm en hartelijk. Hij bezielde ouderen en enthousiasmeerde jongeren. Parochianen droegen hem op handen en zijn kracht lag in empathie en een open oog en oor voor ieder met wie hij verkeerde.

Samen met Deken Bijl maakte hij zich sterk voor de wegen die door de bisschoppen Bekkers en Bluyssen waren ingezet. Aan de Parade werd hem dat destijds niet in dank afgenomen en men weigerde hem te herbenoemen als Deken.

In Berkel-Enschot werd hij met open armen ontvangen, en ook daar gaf hij veel nieuwe impulsen aan zijn parochie.

Met regelmaat keerde Hein terug naar het “Deurnese”: trouw bezocht hij de vele vrienden en kennissen uit de Peel en even trouw bleven velen uit onze regio hem bezoeken. Tiny mocht hem heel vaak verwelkomen….

Twee jaar geleden verruilde hij zijn huis in Berkel-Enschot voor een appartement bij de Zusters van Liefde in Tilburg, waar hij ook nog regelmatig voorging. Ruim een jaar geleden hoorde hij, dat hij ongeneeslijk ziek was, en vanuit zijn onverwoestbare optimisme en diepgeworteld geloof vond hij ook daarin wegen om met dat weten om te gaan zonder er door terneergeslagen te worden.

Een warme, hartelijke en lieve man is ontvallen; een herder in de ware zin van het woord, die het fijn vond om de geur van zijn schapen mee te dragen.

We hebben je gemist en we blijven je missen, Hein!

Namens het bestuur van de Parochie Heilige Willibrord Deurne

Wilma Koolen-Hermkens
Vice Voorzitter

De uitvaart van Hein Tops is op donderdag 20 december 2018 om 10.30 uur in de St. Dionysiuskerk, ’t Heike, te Tilburg.

Foto’s: Bij de laatste viering in de St. Gerardus Majellekerk Deurne Walsberg sprak Hein Tops op 15 november 2011 een indrukwekkende overweging uit.