Indrukwekkende installatieviering

3 februari 2015

Op maandag 2 februari 2015, Maria Lichtmis, werd pastoor Paul Janssen door mgr. R. Mutsaerts geïnstalleerd als pastoor van de nieuwe parochie Heilige Willibrord Deurne. Met de brandende kaarsen, die horen bij Maria Lichtmis, de trommels, bazuinen en vaandels van de gezamenlijke Deurnese gilden, de massale samenzang met Bert Augustus aan het Smitsorgel en Harry Bootsma als cantor, de vele mensen die van alle kanten van de parochie waren gekomen, hing er een warme sfeer in de St. Willibrorduskerk Deurne.  In het Parochiecentrum werd volop gebruik gemaakt van de gelegenheid elkaar te ontmoeten. De koffie, thee en wijn lieten zich smaken.

Klik hier voor de teksten van het welkomstwoord door vice-voorzitter Wilma Koolen-Hermkens, de overweging door mgr. R. Mutsaerts, het gebed bij het aanbieden van de herdersstaf door bestuurslid Lisette van Erp-van Hoof, het dankwoord door pastoor Paul Janssen en meer foto’s.

INSTALLATIE 10