Jac. van Geloven 60 jaar priester

16 juni 2017

Op 15 juni 2017 was het 60 jaar geleden dat pastor Jac. van Geloven in de Bossche Sint Jan tot priester werd gewijd. Dat lieten we niet ongemerkt voorbij gaan. In het Wilhelminahuis, waar pastoor van Geloven woont, vierden we in besloten kring de eucharistie. Pastoor Paul Janssen en pastor Jac. van Geloven gingen samen voor. De feesteling was enorm dankbaar voor de fijne viering en het gezellige samenzijn daarna met een hapje en een drankje.

De 26 kandidaten voor de priesterwijding in 1957, waaronder Jac. van Geloven (zittend helemaal rechts)

Na zijn priesterwijding werd Jac. van Geloven kapelaan in Bakel. Daarna werkte hij als kapelaan in de St. Jozefparochie, de Zeilbergse parochie en later in de H. Geestparochie. Zijn hart lag bij de jeugd. Zo zette hij zich in voor het jeugdwerk via het Hofke van Marijke. Lange tijd was hij godsdienstleraar bij het Hub van Doornecollege.

Foto genomen door Lincy van Diesen op 6 april 2017 bij de maandelijkse viering in het Wilhelminahuis