Kijk op zondag: Zin

17 juni 2016

Jaar C, 12e zondag door het jaar
Lucas 9,18-24

*

Lijden heeft geen zin
barmhartigheid wel

geweld heeft geen zin
respect wel

verdriet heeft geen zin
troost wel

zorgen hebben geen zin
aandacht wel

dood heeft geen zin
herinnering wel
en leven