Dienstbaarheid

18 oktober 2018

Jaar B, 29e zondag door het jaar
Marcus 10, 35-45

*

Macht
leidt tot rivaliteit
en gaat ten koste
van anderen

dienstbaarheid
leidt tot loyaliteit
en laat vriendschappelijk
de ander voorgaan.