Groei

11 juni 2021

Jaar B, 11e zondag door het jaar
Marcus 4, 26-34

*

Wat tussen
zaaien en oogsten
gebeurt
is amper te bevatten

een wonder
dat tijd, geduld, vertrouwen
nodig heeft
om tot bloei te komen.