Grote schoonmaak

5 maart 2021

Jaar B, 3e zondag Veertigdagentijd
Johannes 2, 13-25

*

Als Jezus de tempel schoonveegt
is dat geen kinderspel

Een nieuwe lente
vraagt om een
grote schoonmaak

Wie zijn we
wie willen we zijn
voor onszelf, anderen, God
wat doen of laten we
en waarom?

Er is nog werk genoeg
voor het Pasen kan worden.