Kijk op zondag: Hart

10 juni 2016

Jaar C, 11e zondag door het jaar
Lucas 7,36-8,3

*

Er was ooit een vrouw
die zomaar binnenkwam
waar ze eigenlijk niets te zoeken had

ze waste met haar tranen
de voeten van een gast
ze droogde ze met haar haren

de mensen lachten haar uit
hoonden haar weg

maar zij ging door
en hij liet het toe

van zoveel warmhartigheid
kan alleen maar goeds komen

zij wist wat liefde is