Hoop

17 juni 2021

Jaar B, 12e zondag door het jaar
Marcus 4, 35-41

*

Loop niet vast op de klippen
van de wereldzee

ga niet ten onder in de golven
van je levensstorm

houd de hoop levend
dat de wind gaat liggen
het water weer kabbelt

en jij uit de brokstukken
boven komt.