Masker

10 september 2021

Jaar B, 24e zondag door het jaar
Marcus 8, 27-35

*

Wie ben jij
welk gezicht trek je aan
welk masker
zet je
op
of
af

liever af
dan kijk ik wel
en zal ik je
herkennen.