Nazaret

29 december 2019

Jaar A, Heilige Familie
Matteüs 2, 13-15.19-23

*

Van huis en haard verdreven
gevlucht voor dood en verderf
achter je
herinneringen voorgoed voorbij
voor je
een onzekere toekomst

aarzeling om te gaan
aansporing om niet te wachten
in je hart
wil je het liefst terug
met je verstand
probeer je moed te houden

Wat te verwachten
van die stad daar voor je
kan een huis
om in te schuilen
een thuis worden
om je leven opnieuw op te bouwen?