Open huis

5 augustus 2022

Jaar C, 19e zondag door het jaar
Lucas 12, 32-48

*

Gods rijk
is als een huis
met
ramen en deuren
open

warmte
die van binnen komt
een gloed van
hartelijkheid
uitstraalt.