Voorbereiding

4 juni 2021

Jaar B, Sacramentsdag
Marcus 14,12-16; 22-26

*

Even belangrijk
als de maaltijd zelf
is de voorbereiding
ervan en erop.