Vrij

13 september 2019

Jaar C, 24e zondag door het jaar
Lucas 15, 1-10

*

Alles loslaten
vrij als een
vlinder
fladderen door de wereld
open
naar wie je maar tegenkomt
met gulle lach
en uitgestoken hand.