Kleur

24 februari 2017

Jaar A, 8e zondag door het jaar
Matteüs 6, 24-34

*

Genieten van het leven
is tussen
wat zwart lijkt en wat wit
vooral ook
de kleur ontdekken
die je zorgen verlicht
en je hoop levend houdt.