Levensmiddelen voor Voedselbank Deurne

11 december 2018

Wij nodigen u in de adventstijd van harte uit om een bijdrage in natura te geven voor de mensen, die gebruik moeten maken van de Voedselbank Deurne. Houdbare levensmiddelen kunt u tot en met 16 december 2018 voor en na de vieringen in een kratten of dozen achter in alle kerken plaatsen, of op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur afgeven in het portaal van het Parochiecentrum. Ook in het portaal van de St. Willibrorduskerk Deurne en de St. Jozefkerk is gelegenheid levensmiddelen af te geven.

Zo kunnen we heel wat mensen blij maken met een extra kerstpresentje!