Liefdevol

10 oktober 2021

Jaar B, 28e zondag door het jaar, 10 oktober 2021
Wijsheid 7, 7-11 en Marcus 10, 17-27

Ik heb de afgelopen jaren met bewondering gevolgd hoe het Tapijt van Deurne geborduurd werd, draadje voor draadje, steek voor steek, met veel geduld en precisie. Elk borduurwerk begint bij het insteken van de draad door het oog van de naald. Hoe fijner het borduurgaren, hoe kleiner de naald en dus het oog. De dames zijn erin getraind, maar als ik het probeer, valt dat nog niet zo mee.

Jezus gebruikt het beeld van een oog van de naald om aan te geven, dat je heel wat ballast kunt meedragen die je belet om op een goede manier met elkaar om te gaan. In zijn beeldspraak gaat het overigens niet om naald en draad, maar om een kleine poort in de stadsmuur van Jeruzalem, waar een kameel wel doorheen kan, maar alleen zonder bagage. Rijke handelaren waren gewoon om hun lastdieren zo vol mogelijk te behangen met van alles en nog wat. Maar daarmee kwamen ze de stad niet binnen; en de handelaren in het oog van Jezus komen ermee niet het Rijk Gods in.

Rijkdom of bezit op zich zijn niet zozeer een probleem. Maar als ze hebzucht of machtswellust tot gevolg hebben wel. Ik-gerichtheid heeft geen toekomst. Wie veel bezit heeft een grote verantwoordelijkheid naar wie het minder goed heeft. Juist ook in onze tijd waarin de prijzen stijgen en de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden. Dat is een ongezonde en zorgelijke situatie.
De vraagsteller in het evangelie verwacht het antwoord van Jezus niet. Het ontstelt hem en hij druipt ontdaan af.

Iemand die dit juist niet deed was Franciscus. Afgelopen week vierden we op zijn feestdag Werelddierendag. Maar zijn aandacht gaat verder dan de dieren. Hij was zich ervan bewust dat heel de aarde met alles wat er groeit en leeft ons door God gegeven is. Franciscus was van rijke komaf, maar bracht op zeker moment al zijn bezittingen – tot zijn deftige kleren toe – terug naar zijn vader. Voortaan ging hij in lompen gekleed. Op een dag kwam hij een melaatse tegen. Hij wilde met een boog om hem heen lopen, want melaatsen werden in die tijd gezien als onrein en besmettelijk. Franciscus bedacht zich, ging naar de melaatse toe en omhelsde hem. Hij zag de mens achter de ziekte. En elke mens verdient aandacht en zorg. Niet voor niets verbindt paus Franciscus zijn bezorgdheid over klimaat en milieu aan zijn zorg om het welzijn van met name de meest kwetsbare mensen.

De belangrijkste zin in het evangelie is dan in mijn ogen ook deze: “Jezus keek hem liefdevol aan.” Bij de vergadering van de pastoraatsgroep werden twee treffende waargebeurde verhalen verteld: het ene ging over een joodse vrouw die op scholen vertelt over haar oorlogservaringen. Op zekere dag zei de juffrouw tegen haar: ga jij maar achterin de klas zitten. Ze zat daar helemaal alleen. Een ander meisje keek om, stond op en ging naast haar zitten. Vele jaren later kwamen ze elkaar weer tegen. De joodse vrouw vroeg aan de ander: “Waarom ben je toen naast me komen zitten?” “Nou,” zei de ander, “mijn moeder had die morgen gezegd: besteed maar wat extra aandacht aan dat meisje, want zij heeft het nodig. En dat heb ik gedaan.”

Het andere verhaal gaat over een jongen die op vakantie op een brug naar het water stond te staren, verwonderd over de prachtige omgeving. Hij stond er al een tijdje toen er een man naast hem kwam staan en met hem begon te buurten. Op het einde van het gesprek vroeg de jongen aan de ander: “Waarom kwam je eigenlijk bij me staan?” “Om eerlijk te zijn,” zei de man, “ik dacht dat je wilde springen…” De ander liefdevol aankijken is zo ontzettend belangrijk.

Deze week stond in het weekblad van Deurne de laatste afbeelding van het Tapijt van Deurne. Erik Vink schreef er tot besluit bij: “De laatste draden hangen los – en samen borduren we verder aan de toekomst.”

Aan ieder van ons de taak, opgave, uitdaging om verder te borduren, de juiste levensdraden door het oog van de naald te halen. Misschien goed om te weten dat goud- en zilverdraad zich niet laten borduren. Ze zijn te dik voor het oog van de naald of breken snel. Alle andere draden in zoveel kleuren hebben daar geen last van. Belangrijker dan geld en bezit is de aandacht voor de ander.

 

PJ