Maria Tenhemelopneming

11 augustus 2019

Donderdag 15 augustus 2019 vieren we om 19.00 uur het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming in de St. Willibrorduskerk Deurne. Kerkkoor St. Willibrordus zingt. Van harte welkom!