Meer dan één

4 september 2020

Jaar A, 23e zondag door het jaar
Matteüs 18, 15-20

*

Twee of drie
is meer dan één

als vanzelf
gericht op
de ander
die de Ander
voelbaar maakt

Wie zorg en zorgen delen
weten van dit geheim
en van de inzet die het vraagt
om te blijven omzien

naar de Ander
in de ander.