Diaken Bart Jansen benoemd tot gedelegeerde voor het onderwijs

20 september 2017

Diaken Bart Jansen is door de bisschop vanaf 1 september 2017 benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde worden voor het onderwijs. Dit betreft een halftime functie.

Voor de andere helft blijft hij in onze parochie werken. Hier zal hij voornamelijk de belangrijke taak van de diaconie blijven behartigen. Het parochiebestuur en de pastoraatsgroep zijn vereerd dat Bart voor de taak van bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs gevraagd is, hoewel het voor ons wat personele bezetting betreft wel een aderlating is. We bekijken nog hoe een en ander op te vangen. Wij wensen Bart veel succes en zegen toe met de nieuwe uitdaging.