Fien van de Laar vrijwilliger van het jaar

6 september 2015

Elk jaar organiseert de contactgroep van Vlierden een dank-je-wel ochtend voor al haar vrijwilligers: dat zijn er in totaal ruim honderd op een bevolking van amper 1400 mensen. De recente fusie van alle parochies van “Groot-Deurne” heeft in die mooie en warme traditie geen verandering gebracht.

Zondag 6 september 2015 verzamelden zich veel mensen in de pastorie. Er was koffie met gebak, en natuurlijk ook een glas wijn en een borrel voor alle aanwezigen. In zijn toespraak vermeldde Karel Koolen nog even, hoe Martien van Rijssel – meer dan 60 jaar lid van het kerkkoor met zijn prachtige bas – gemist werd bij de bijeenkomst. Hij wees op diens vaste stek in de hoek van de grote zaal en memoreerde de enorme warme belangstelling tijdens avondwake en uitvaart, waarin de Vlierdense gemeenschap en de verenigingen hem de laatste eer hadden gebracht.

Ook werd de Vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt en tot haar grote verrassing mocht Fien van de Laar het traditionele cadeau (de paaskaars van het vorig kerkelijk jaar) in ontvangst nemen. Koolen meldde dat Fien als stille kracht in de parochie en het dameskoor de eretitel meer dan verdiend heeft. Haar trouw aan mensen is bijna spreekwoordelijk. Het luide applaus en het uit volle borst meegezonden “Lang zal ze leven” tekende de instemming waarmee alle aanwezigen de keuze van harte ondersteunden. Fien was even met stomheid geslagen, maar ze hervatte zich snel en uit haar dankbare reactie bleek dat de eer en paaskaars bijzonder goed terecht zijn gekomen.

Pastoor Schellens zong – traditiegetrouw – twee prachtige Brabantse liedjes voor de aanwezigen en voor de feestelinge.