Pater Jan Aarts 50 jaar priester

25 mei 2015

Op 19 december 1964 werd pater Jan Aarts s.c.j. in Rome tot priester gewijd. Zijn hele familie was daarbij aanwezig. In de zomer vierde hij toen zijn eerste heilige mis in de parochiekerk van Vlierden, waar hij is geboren en opgegroeid. Het werd een waar parochiefeest. Het 25 jarig priesterfeest werd ook in de zomer in Vlierden gevierd.

In deze traditie wil pater Jan Aarts nu ook zijn gouden priesterjubileum vieren met een eucharistieviering de St. Willibrorduskerk Vlierden op zondag 7 juni om 10.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren in ’t Huis, naast de kerk.

jan aarts vlierden 3

Pater Jan aarts werd in 1937 geboren in Vlierden en trad op 20-jarige leeftijd in in de congregatie van de Priesters van het Heilig Hart (scj). Na zijn theologiestudie en priesterwijding in Rome in 1964, zond de congregatie hem uit naar Finland. De paters s.c.j. zijn daar al vanaf 1907 werkzaam. De katholieke kerk in Finland is een kleine, vitale diasporakerk. Hij heeft daar met veel inzet en plezier 36 jaar gewerkt.

In Finland promoveerde pater Aarts op een proefschrift over het kerkelijk ambt bij Luther. Naast het verzorgen van oecumenische contacten en opgaven, is hij ook lange tijd vicaris-generaal en enige tijd administrator van het bisdom geweest. Het pastoorschap lag hem echter het beste: Kerkgemeenschap opbouwen in geloof, hoop en liefde.

jan aarts vlierden

In 2002 is hij vanwege bijzondere omstandigheden naar Nederland teruggekeerd. Sinsdien werkt hij als priester in het Bernadetteklooster van de Zusters van het Heilig Hart in Maliskamp. Daarnaast doet hij projectwerk voor het bisdom Helsinki. Op dit moment legt hij de laatste hand aan de vertaling van het katholiek gebedenboek in het Fins. Hij werkt als vaste assistent in de parochie van ‘s-Hertogenbosch.