Schoenmaatjes

16 oktober 2015

De jaarlijkse actie Schoenmaatjes gaat weer van start. Via de basisscholen, de Protestante Gemeente Deurne en ons Parochiecentrum kunnen kinderen tot 18 november 2015 een schoenendoos inleveren met schoolspullen, toilet-artikelen en speelgoed voor kinderen in landen waar deze spullen niet zo vanzelfsprekend zijn. Dit jaar gaat een deel van de cadeaudozen naar kinderen van Syrische vluchtelingen.

Om deel te nemen wordt een bijdrage gevraagd van € 6,-. Deze bijdrage kan worden voldaan door een folder/machtigingsformulier op de website www.schoenmaatjes.edukans.nl uit te printen en in te leveren bij de schoendoos. Er zijn bij het Parochiecentrum ook machtigingsformulieren verkrijgbaar. Uiterste inleverdatum bij het Parochiecentrum 18 november. Alvast dank voor jullie bijdrage!